Wybierz miasto:
KLIKNIJ TUTAJ
 
 

RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) niniejszym informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest reprezentowana przez Dyrektora Szkoła, dane kontaktowe: Medical School, 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 42, e-mail: administrator@medyk.net.pl (dalej: Administrator).
  2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych a także, w przypadku wyrażenia zgody, w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych, w tym także za pośrednictwem marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu końcowych urządzeń telekomunikacyjnych.
  3. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych są przepisy ustawy Prawo oświatowe oraz udzielona przez Panią/Pana zgoda.
  4. Pani/Pana dane mogą być przekazywane innym podmiotom w celu prawidłowej realizacji celu umowy - firmy prowadzące obsługę organizacyjno-finansowo-księgowo-kadrową, kancelaria prawna prowadząca obsługę prawną działalności Administratora, dostawcy i administratorzy systemów do obsługi procesu dydaktycznego. Dodatkowo odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa.
  5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  6. Dane będą przechowywane przez okres trwania Pana/Pani nauki w Szkole, a po jej ustaniu dodatkowo przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz okres wynikający z przepisów regulujących kwestie archiwizacji.
  7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody, jak również nie wpływa na ustawowe obowiązki i uprawnienia Administratora w zakresie przetwarzania danych pracowników.
  9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wypełnij formularz

Uzupełnij formularz kontaktowy, wybierz miasto oraz interesujący Cię kierunek kształcenia. Podaj swoje dane i wyślij do nas.
 

Wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą

Zadzwoń

Wybierz miasto, a następnie kontakt. Posiadamy placówki w dwunastu miastach w Polsce. Zapraszamy do kontaktu!
 

Wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą
 
Kliknij tutaj i zapisz się do Medical School
Kontakt z Medical School