Wybierz miasto:
KLIKNIJ TUTAJ
 
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez pracodawcę danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy kandydatów, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Medical School, adres: ul. Sienkiewicza 42, 25-507 Kielce,
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust.2 lit. a RODO oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy,
  3. Dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w żadnym innym celu niż ten wskazany w pkt 2, chyba że kandydat wyrazi zgodę na wykorzystanie danych do przyszłej rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez 1 rok.
  4. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
  5. Kandydat posiada prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  6. Kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na działania urzędu w zakresie ochrony danych osobowych,
  7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody osoba, której one dotyczą może ją cofnąć w każdym momencie.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak niepodanie podstawowych wymaganych danych (imię (imiona), nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej/numer telefonu, wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana.
  9. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
  10. Dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzany w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.


Dokumenty rekrutacyjne (CV LIST MOTYWACYJNY) dla kandydatów do pracy w Medical School powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Medical School w celu realizacji procesu rekrutacji.
Wyrażam również zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Medical School.

Wypełnij formularz

Uzupełnij formularz kontaktowy, wybierz miasto oraz interesujący Cię kierunek kształcenia. Podaj swoje dane i wyślij do nas.
 

Wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą

Zadzwoń

Wybierz miasto, a następnie kontakt. Posiadamy placówki w dwunastu miastach w Polsce. Zapraszamy do kontaktu!
 

Wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą
 
Kliknij tutaj i zapisz się do Medical School
Kontakt z Medical School